Akbank Sanat Bask? At?lyesi Sergisi
twitter facebook vimeo pinterest pinterest
 
Sergi / Exhibition
 
Özerk ve Çok Güzel / Autonomous and Beautiful
07.01 - 01.03.2014
Küratör/Curator: Hasan Bülent Kahraman
Sanatçılar/Artists: Ahmet Elhan, Ansen, Ardan Özmenoğlu, Erdağ Aksel, Ersan Deveci, Ferhat Özgür, Gülay Semercioğlu, Haluk Akakçe, Hussein Chalayan, İnci Furni, Murat Germen, Nazif Topçuoğlu, Osman Dinç, Ramazan Bayrakoğlu, Seçkin Pirim, Serkan Taycan, Seydi Murat Koç, Şükran Moral,
Vahit Tuna, Yaşam Şaşmazer
 
Sergi: Özerk ve Çok Güzel
Sergi: Özerk ve Çok Güzel
 
Güncel sanat son 20 yılda doğdu. Daha önceki dönemlerde kendisini geleneğe bağlayan ama geleneğini bir geleneksizliğin meydana getirdiği anlayış bu dönemde yeni oluşumlarla aşıldı. Kurumsal yapıların olduğu kadar yapısal özelliklerin de değişmesiyle ortaya çıkan yeni sanat kendi içinde çok farklı özellikler taşıyordu. Hasan Bülent Kahraman'ın düzenlediği sergi bu farklılığı iki temel kavramla kuşatıyor: özerklik ve güzellik. Özerklik yeni sanatın en çarpıcı niteliklerinden biri. Kendisini hazırlayan tarihten çok ciddi bir kopuşu öngörüyordu son 20 yılın sanatı. Bunu siyasal olanla ve toplumsal olanla çok derin ve ilginç bir ilişki kurarak sağladı. Siyasal olanın sınırlarını en geniş bir anlayışla çizerken ve kişisel olanın dahi siyasal olduğunu düşünürken toplumsal olanı da gene çok yaygın bir zemin üstüne yerleştiriyordu. Bellek, kimlik, aidiyet, mekan, beden gibi kavramların tamamı bu dönemin yapıtlarının belkemiğini oluşturdu ama bunlar aynı zamanda toplumsalla siyasalın kesiştiği bir düzlemi meydana getiriyordu.
Aynı şekilde sergi yeni sanatın bir diğer yapısal özelliği olarak güzeli saptıyor. Türkiye'deki yeni sanatın belki de en fazla ihmal edilmiş bu özelliği bu sergide yer alan yapıtlarda vurgulanıyor. Yüzey estetiğinin, hacim estetiğinin, mekan estetiğinin ve beden estetiğinin çakışmasından oluşan bir ifadeye sahip olduğunu savunuyor sergi, yeni sanatın. Aynı şekilde bizzat ifadenin kendisinin de güzel olana yeniden yöneldiğini, estetiğin/güzelin kurucu bir unsur olarak sanatçılar tarafından yeniden benimsendiğini ve bunun Türkiye'deki yeni sanatın ayırt edici bir özelliği olduğunu vurguluyor.
 
Sergi: Özerk ve Çok Güzel
Sergi: Özerk ve Çok Güzel
 
Contemporary art was born in the last 20 years. The new art emerging through changes in institutional structures as well as in structural features was bearing various different characteristics. The exhibition curated by Hasan Bülent Kahraman envelops these differences with two fundamental concepts: autonomy and beauty.
Autonomy is one of the most striking qualities of new art. This was achieved through a comprehensive and compelling relationship that it established with the political and the social. Notions such as memory, identity, belonging, space and body altogether formed the backbone of the works of this period, but at the same time, these were creating the plane of intersection of the social and the political.
At the same time, the exhibition establishes the beautiful as another structural feature of the new art. Perhaps the most overlooked characteristic of new art in Turkey is highlighted through the works in this exhibition. The exhibition advocates that the aesthetic beauty becomes a specific "tool" for the constitution of the aesthetics of the surface, the volume, the space and of the body. Equally, it argues that the beautiful is adopted by artists as a founding principle and emphasises that the new art in Turkey is turned into a distinctive but at the same time a political resistance context.
Yer / Place: Akbank Sanat / Akbank Art Center