twitter facebook vimeo pinterest pinterest
 
Sergi / Exhibition
 
MARCEL BROODTHAERS
SÖZCÜKLER, NESNELER, KAVRAMLAR
WORDS, THINGS, CONCEPTS

Küratör / Curator: Hasan Bülent Kahraman
Sergi: Marcel Broodthaers Sözcükler, Nesneler, Kavramlar
 
Akbank Sanat 2014-15 sezonunu dünya çapında bir sergiyle açıyor. 20. Yüzyıl kavramsal sanatının en önemli kurucularından birisi, başlı başına bir 'ekol' kabul edilen Belçikalı kavramsalcı sanatçı ve şair Marcel Broodthaers'in yapıtları dünyada bile ilk kez bu genişlikte sergilenecek. Broodthaers, çok geniş bir alana yayılan kavramsal yapıtlarında yazıyı, sözcükleri ve metinleri birer özne olarak kaullanmasının yanısıra, 'hazır nesneleri' yapıtlarının odağına yerleştirdi. Fakat bununla kalmayarak bir süre sonra kuramsal düzeyde de ayrıntılı olarak çalışarak kavramları sanatının belkemiği haline getirdi. Çağdaş sanatın bütün birikimiyle eteklerinden doğduğu sanatçılardan biri kabul edildi bu özellikleriyle Broodthaers. Sergi, sanatçının en geniş koleksiyonuna sahip Gent'deki SMAK müzesiyle işbirliği içinde hazırlandı. Serginin yan etkinlikleri arasında çeşitli konferanslar, film gösterimleri yer alıyor.
 
Sergi: Marcel Broodthaers Sözcükler, Nesneler, Kavramlar
 
Akbank Sanat opens the 2014-2015 season with a worldwide exhibition. This will be the most comprehensive exhibition to date of works by one of the most prominent founders of the conceptual art of 20th century, conceptual artist and poet Marcel Broodthaers who is regarded to be an école in his own right. Besides using writing, words and text as subjects in his wide-ranging conceptual works, Broodthaers has also situated 'ready-mades' at the center of his work. Moreover, after a while he started studying extensively at the conceptual level and built the backbone of his art from concepts. Due to these qualities of his, Broodthaers have been regarded as one of those artists whose works have given birth to contemporary art as a full-fledged field of art. The exhibition has been organized in collaboration with the Stedelijk Museum van Actuele Kunst (SMAK) in Gent, which holds the largest collection of works by the artist. The exhibition will be accompanied by a series of additional events such as conferences and film screenings.
 
Sergi: Marcel Broodthaers Sözcükler, Nesneler, Kavramlar
 
Sergi / Exhibition
25 Eylül - 29 Kasım 2014 / September 25th - November 29th 2014
 
Yer / Place
Akbank Sanat